Πόσο καιρό πρέπει να έχω λάβει άδεια οδήγησης για να μπορώ να νοικιάσω με Bluecarrental;

Ο ενοικιαστής πρέπει να διαθέτει έγκυρη ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης ή διεθνή άδεια οδήγησης, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον τρία ημερολογιακά έτη πριν από την ημερομηνία ενοικίασης. Όλοι οι οδηγοί (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων οδηγών) πρέπει να διαθέτουν επίσης μια "έγκυρη" άδεια οδήγησης.

.