Πληρωμή κατά την άφιξη

Πληρωμή κατά την άφιξη. Δεν κρατούμε κανένα ποσό στην κάρτα σας και δεν απαιτούμε εγγύηση πιστωτικής κάρτας. Κατά την άφιξη, πληρώνετε το υπόλοιπο ποσό με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μετρητά.

.